Rancanglah MIMPI

Indari Mastuti Management
Hampir setiap malam, saya selalu merancang apa yang akan saya lakukan besok.
Hampir setiap akhir tahun, saya merancang apa yang akan ditargetkan tahun depan.
Dengan rancangan langkah menjadi lebih terarah dan dengan arah saya tinggal melangkah.
Kebiasaan itu saya bangun sejak kecil, mimpi pertama saya adalah menjadi penulis buku dan tertuliskan di kelas empat SD.


Maka RANCANGLAH MIMPI dan bergeraklah menuju kesana...

No comments:

Post a Comment

Adbox